Schema

Schema VT-2024

Måndagar:
17.00 – 17.45 Judo Stor & Liten ca 3-5 år fortsättare/nybörjare                                 
18.00 – 18.45 Lekjudo 2015-2016 Halvgult                                                                                                                                                                                                          
Tisdagar:
17.00 – 18.00 Judo 2013-2014, gult-halvorange                                                                                    
18.15 – 19.15 Judo 2008-2012, orange & uppåt (teknikfokus)                                  
19.30 – 20.30 Brottarfys föräldrar/vuxna (Z-FITNESS)

Onsdagar:
16.45 – 17.30 HappyKidz – Gymnastik & Lek, Stor & Liten, 2018-2020
17.45 – 18.30 HappyKidz – Gymnastik & Lek, 2014-2017
18.45 – 19.30 POWERKIDZ 2009-2013 (start vecka 5)
19.45 – ca 21.15 Judo fortsättare/nybörjare fr. 15 år

Torsdagar:
17.00 – 17.45 Judo 2015-2016 Nybörjare (start vecka 5)                                                                                                                                                                      18.15 – 19.15 Judo Randori (sparring), 2008-2012 + (2013-2014)
19.30 – 20.15 Cirkelfys föräldrar/vuxna (Z-FITNESS)

Söndagar:
10.30 – 11.15 Stor & Liten ca 3-5 år, fortsättare/nybörjare
11.45 – 12.30 Lekjudo 2017-2018 Fortsättare
12.45 – 13.30 Lekjudo 2017-2018 Nybörjare
13.45 – 14.30 Lekjudo 2015-2016 Halvgult
14.45 – 15.30 Lekjudo 2015-2016, termin 2-3 (halvgult)
15.45 – 16.45 Judo 2013-2014, gult-halvorange
17.00 – 18.00 Judo 2010-2012, halvgult-halvorange + Nybörjare
18.15 – ca 19.00 Judo 2013-2014, termin 2-3 (halvgult) + Nybörjare