Schema

Schema HT-2021

 Måndagar:
17.00 – 17.45 Judo Stor & Liten ca 3-5 år
18.00 – 18.45 Lekjudo 2015 (termin 2)
19.00 – 20.00 Judo Nybörjare/fortsättare 2007-2009

Tisdagar:
17.15 – 18.15 Judo 2010-2012, halvgult fortsättare
18.15 – 19.15 Judo barn mixade bälten                                                 
19.30 – 20.30 Brottarfys (Z-FITNESS)

Onsdagar:
16.45 – 17.30 HappyKidz – Gymnastik & Lek, Stor & Liten (2016-2018)
17.45 – 18.30 HappyKidz – Gymnastik & Lek, 2013-2015
18.45 – 19.45 HappyKidz – Gymnastik & Lek, 2010-2012
19.45 – 21.15 Nybörjare/fortsättare fr. 15 år

Torsdagar:
17.15 – 18.00 Lekjudo halvgult 2013-2014
18.15 – 19.15 Judo Randori, 2007-2012 (tuffare sparring pass) 
19.30 – 20.15 Cirkelfys (Z-FITNESS)

Söndagar:
10.30 – 11.15 Judo Stor & Liten ca 3-5 år (grupp 1)
11.15 – 12.00 Judo Stor & Liten ca 3-5 år (grupp 2)
12.30 – 13.15 Lekjudo 2013-2014 (termin 2)
13.30 – 14.15 Lekjudo NYBÖRJARE 2015
14.30 – 15.15 Lekjudo NYBÖRJARE 2013-2014
15.30 – 16.30 Judo 2010-2012 NYBÖRJARE + termin 2
17.00 – 18.00 Judo 2010-2012, halvgult termin 3 (grupp 1)
18.00 – 19.00 Judo 2010-2012, halvgult termin 3 (grupp 2)