Schema

Schema HT-2020

Måndagar:
17.00 – 17.45 Judo Stor & Liten 3-5 år
18.00 – 19.00 Judo 2010-2012 grupp 1 (termin 3)
19.00 – 20.00 Judo Nybörjare/fortsättare 2007-2009

Tisdagar:
17.15 – 18.15 Judo 2010-2012 grupp 2 (termin 3)
18.15 – 19.15 Judo barn mixade bälten
19.30 – 20.30 Judofys (Z-FITNESS)

Onsdagar:
17.00 – 17.45 HappyKidz – Gymnastik & Lek, 5-6 år (grupp 1)
17.45 – 18.30 HappyKidz – Gymnastik & Lek, 5-6 år (grupp 2)
18.30 – 19.30 HappyKidz – Gymnastik & Lek, 7-10 år
19.30 – 21.00 Nybörjare/fortsättare fr. 15 år

Torsdagar:
17.15 – 18.00 Lekjudo 5-6 år (termin 3)
18.15 – 19.15 Judo barn mixade bälten
19.30 – 20.15 Cirkelfys (Z-FITNESS)

Söndagar:
11.00 – 11.45 Stor & Liten (grupp 1)
12.00 – 12.45 Stor & Liten (grupp 2)
13.00 – 13.45 Lekjudo 5-6 år (termin 2)
14.00 – 15.00 Judo 2010-2012 (termin 2)
15.00 – 15.45 Lekjudo NYBÖRJARE 2013-2014
17.00 – 18.00 Judo NYBÖRJARE 2010-2012 (grupp 1)
18.00 – 19.00 Judo NYBÖRJARE 2010-2012 (grupp 2)