Fallprevention

Svensk judo har tagit iniativet till ökad falltrygghet 

Det numera beforskade och medialt uppmärksammade konceptet Judo4Balance är idag rikstäckande där vi i Uppsala Norra Judoklubb självklart vill vara med och bidra med våra föreläsningar och kurser av utbildade ledare.

Vi erbjuder kurser med två olika inriktningar:

  • Falltrygghet för äldre
  • Fallkompetens i arbetslivet

Projektet syftar till att minska personligt lidande och samhällets kostnader för fallolyckor. Med 270 000 fallolyckor per år där omkring 1000 av dessa får en dödlig utgång, en samhällskostnad på 24-26 miljarder kronor per år så är det högst aktuellt att ändra på denna tragiska utveckling.

Falltrygghetskurserna består av balans- och styrketräning samt övningar som förbättrar kroppsuppfattningen och den fallteknik som lärs ut i judo. All träning anpassas utifrån målgrupp och individens egna förutsättning. Det som är unikt med judons fallträning är inte bara den naturliga styrke-, koordinations- och balansträning som den ger, utan att den också kan lindra de skadliga effekterna av de fall som inte går att förebygga utan ändå inträffar. Judons fallträning gör den enskilde tryggare så att den kan slappna av och i många situationer återvinna sin balans, eller vrida sig och rulla ner mjukare om fallet inte kan undvikas.

Är du som privatperson, förening eller företag intresserad av våra kurser så tveka inte
att kontakta oss för mer information. Med jämna mellanrum håller vi även Öppet Hus där vi presenterar projektet och våra kurser, vi kan också komma ut till just er förening eller liknande och ha en presentation. 

Vill du veta mer skicka in en intresseanmälan till:

E-post : [email protected]