anmälan

Köpevillkor

Kursen pågår under 10 veckor. Kursavgift inkl. medlemsskap i Uppsala Norra Judoklubb skickas ut via faktura efter första kurstillfället till alla som anmält sitt intresse.

Väljer man att inte fortsätta efter första kurstillfället skall detta meddelas senast 5 dagar senare. En administrativ avgift på 250 kr skickas ut i samband med detta.

Det finns ett begränsat antal platser till kurserna med reservation för att platserna tagit slut.

Pris
950 kr per termin och kurs

Boka din kurs här

Barnets för- & efternamn

Födelsedatum inkl. fyra sista

Kryssa för den kurs du önskar:


5-6 år, onsdagar kl. 17.15 - 18.00 (start v.3) OBS! Fullbokad
OBS! Utgå ifrån deltagarens ålder under kursens gång för val av åldersgrupp.

Kön

Eventuella sjukdomar/allergier

Övrig kommentar

Förälders för- & efternamn

Adress

Postnummer

Ort

Mobilnummer

E-postadress (bekräftelse & faktura)

Upprepa E-postadress

Härmed anmäler jag mitt barn & godkänner villkorenLäs mer om hur vi hanterar känslig data och GDPR