anmälan

Köpevillkor

Kursen pågår under 10 veckor. Kursavgift inkl. medlemsskap i Uppsala Norra Judoklubb skickas ut via faktura efter första kurstillfället till alla som anmält sitt intresse.

Väljer man att inte fortsätta efter första kurstillfället skall detta meddelas senast 5 dagar senare. En administrativ avgift på 250 kr skickas ut i samband med detta.

Det finns ett begränsat antal platser till kurserna med reservation för att platserna tagit slut.

Pris
1150 kr per kurs

Boka din kurs här

Barnets för- & efternamn

Födelsedatum inkl. fyra sista

Kryssa för den kurs du önskar:

Kön

Eventuella sjukdomar/allergier

Övrig kommentar

Förälders för- & efternamn

Adress

Postnummer

Ort

Mobilnummer

E-postadress (bekräftelse & faktura)

Upprepa E-postadress

Härmed anmäler jag mitt barn & godkänner villkorenLäs mer om hur vi hanterar känslig data och GDPR